🆔 شناسه : #۱۰۳۶۴
👚 نام : شاهدخت 💞دوتکه"ساحلی و پانچ بلند
👗 جنس : کرپ اسکاچی کش‌فوقالعاده خنک
🖌 رنگ بندی : زرشکی
👪 سایز ها : شماره۱"سایز۳۸تا۴۶, شماره۲"سایز۴۸تا۵۴
💰 قیمت : ۱۷۵تومان
menu call