کد ۶۴👌قد۹۳، قزن دارد
مانتو جلیقه ای، پارچه طرحدار مصری
فروش با ضمانت پارچه و دوخت تولیدی elaheyemode
سایز۴۰تا۵۰جلو بسته ، سایز۵۲،۵۴جلو باز
قیمت ۱۶۰
جلیقه از بغل چاک دارد
menu call