🆔 شناسه : #۳۶۵
👚 نام : مهسا 💞دوتکه جدا ازهم و‌ پرکاربرد فوقالعاده باکیفیت
👗 جنس : کرپ اسکاچی کش درجه یک
🖌 رنگ بندی : زرشکی
👪 سایز ها : ۳۸و۴۰"شماره۱, ۴۲و۴۴"شماره۲, ۴۶و۴۸"شماره۳, ۵۰و۵۲و۵۴"شماره۴
💰 قیمت : ۱۸۵
menu call