🆔 شناسه : #۲۹۶
👚 نام : بانو 💞 تونیک باشکوفه های نمدی پرس شده
👗 جنس : کرپ اسکاچی کش درجه یک
🖌 رنگ بندی : زیتونی
👪 سایز ها : ۴۲و۴۴, ۴۶و۴۸, ۵۰و۵۲, ۵۴و۵۶, ۳۸و۴۰
💰 قیمت : ۱۲۰
menu call