🌸مدل زرین 🌸

🌸تونیک بالاش گلداره(کرپ حریر)
و دامن مازراتی (کش نداره پارچش)

🌸 سایز۳۸ تا ۴۸
سفید خلخالی ۳۸تا۵۰ موجوده

🌸قیمت ۱۶۰

menu call