مانتو یقه شال دار و استین گل

جنس پارچه زبرا. گلبهی

سایز یک معادل ۳۶ تا ۴۰
سایز دو معادل ۴۲ تا ۴۶

قیمت اففف ۱۳۸
پیک تهران و پست و تیباکس

menu call