😍بمب جدید تابستانه #ملکه شاپ😍💫💃

💫کد۱۰۵۳ مانتو جلو باز تنخور عالی و بینظیر

💫سایز بندی ۳۸تا ۴۶
💫۴ سایز

😍جنس ابرو بادی دانتل تور

😍رنگ مطابق عکس ۵ رنگ

💫قیمت ۲۳۰

menu call