#کاهش قیمت

🎊📍کد: #۱۰۵۲
🎊🔢 سایزبندی:۳۸-۴۶ (۴ سایزی)
۴۶-۴۴ یک سایز است
🎊📏قد رویه : ۹۰
🎊🛍 جنس: تور لمه زیره ارگانزا
🎊🛍 مانتو جلو غزن ندارد
🎊🎨 رنگبندی: ندارد
🎊💵 قیمت ۲۷۰
🎊📦ارسال:رایگان

توضیحات رویه و زیره از سرشانه بهم دوخته شده است و جدا نیست

menu call