👗 مانتو بهاره برنوتی

✂️ پارچه برنوتی
📌 قد مانتو ١١٠

📌 دارای ٨رنگ و ٢سایز

📌 سایز ۳۶ تا ۴۴

📌 سایز١ مناسب ٣۶ تا ۴٠
📌 سایز٢ مناسب ۴٢ تا ۴۴

💰 قیمت۱۹۵

🚛 ارسال با پست پیشتاز: رایگان
‌#پروشات
menu call