🔴صدف 👆👆👆
🔴جنس:تمام گیپور درجه ۱(گیپور مطابق عکس)
🔴سایزبندی:۳۶ تا ۵۰
🔴قیمت ۱۶۹هزار تومان

ارسال تا۱۰روزکاری رایگان

menu call