🔴ترمه👆👆👆
🔴جنس:کرپ و لمه کره ای درجه ۱
🔴سایز:۳۶ تا ۵۰
🔴رنگبندی:طبق ژورنال
🔴قیمت ۱۲۹ هزار تومان

ارسال تا۱۰روزکاری رایگان

menu call