🆔 شناسه : #۲۷۴
👚 نام : مهسا💞دوتکه جدا ازهم و‌ پرکاربرد
👗 جنس : کرپ اسکاچی کش عالی وباکیفیت
🖌 رنگ بندی : زیتونی
👪 سایز ها : ۴۲و۴۴, ۴۶و۴۸, ۵۰و۵۲و۵۴
💰 قیمت :۱۸۵
ارسال رایگان
menu call