تونیک بافت 🌨آستین سه ربع
سایز🎿 ۳۸الی۵۴🌈
جنس آکریل
قیمت ۳۸/۴۶قیمت ۳۴۰هزار
قیمت ۴۸/۵۴قیمت۳۵۵هزار
قد سایز بزرگ ۱۱۰عرض ۸۰س
قد سایز کوچک ۱۰۰عرض ۵۰
ارسال فوری
ذغالی
سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان
menu call