🕺💃دانشجویی یقه مردانه
autumn collection MODO
کالکشن پاییزه مودو
▫️کد: ١۵٧
◼️مانتو پوپلین یقه مردانه جیب پیله
▫️سایز: ٣٨ تا ۴۶ ( مناسب سایز های ۳۶ تا ۴۶ )
▫️جنس: کتان پوپلین
▫️رنگ: مشکی – سرمه ای – سبز – طوسی
▫️قد: ٩٠

قیمت۱۷۰
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

🕺💃دانشجویی یقه مردانه
autumn collection MODO
کالکشن پاییزه مودو
▫️کد: ١۵٧
◼️مانتو پوپلین یقه مردانه جیب پیله
▫️سایز: ٣٨ تا ۴۶ ( مناسب سایز های ۳۶ تا ۴۶ )
▫️جنس: کتان پوپلین
▫️رنگ: مشکی – سرمه ای – سبز – طوسی
▫️قد: ٩٠

قیمت۱۷۰
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

🕺💃دانشجویی یقه مردانه
autumn collection MODO
کالکشن پاییزه مودو
▫️کد: ١۵٧
◼️مانتو پوپلین یقه مردانه جیب پیله
▫️سایز: ٣٨ تا ۴۶ ( مناسب سایز های ۳۶ تا ۴۶ )
▫️جنس: کتان پوپلین
▫️رنگ: مشکی – سرمه ای – سبز – طوسی
▫️قد: ٩٠

قیمت۱۷۰
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

🕺💃دانشجویی یقه مردانه
autumn collection MODO
کالکشن پاییزه مودو
▫️کد: ١۵٧
◼️مانتو پوپلین یقه مردانه جیب پیله
▫️سایز: ٣٨ تا ۴۶ ( مناسب سایز های ۳۶ تا ۴۶ )
▫️جنس: کتان پوپلین
▫️رنگ: مشکی – سرمه ای – سبز – طوسی
▫️قد: ٩٠

قیمت۱۷۰
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

پاییزه ی لایت مودو😉😍
autumn collection MODO
کالکشن پاییزه

▫️کد: ۱۵۴
◼️مانتو پوپلین یقه گتر
▫️سایز: ۳۸ – ۴۰ – ۴۲ – ۴۴ – ۴۶
▫️جنس: پوپلین
▫️رنگ: مشکی – طوسابی -کله غازی – سورمه ای
▫️قد: ۹۰

قیمت۱۷۰
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگان

پاییزه ی لایت مودو😉😍
autumn collection MODO
کالکشن پاییزه

▫️کد: ۱۵۴
◼️مانتو پوپلین یقه گتر
▫️سایز: ۳۸ – ۴۰ – ۴۲ – ۴۴ – ۴۶
▫️جنس: پوپلین
▫️رنگ: مشکی – طوسابی -کله غازی – سورمه ای
▫️قد: ۹۰

قیمت۱۷۰
آیدی سفارش
@nazi56780
آدرس سایت👇
http://mantoshikbanoo.ir/
شماره تماس
#۰۹۰۳۷۹۱۱۲۹۲
ارسال همه کارها رایگانmenu call